Overleg/samenwerking


Zonodig maken we met U een afspraak voor een gesprek, zonder zoon/ dochter. Soms is het zinvol om de problemen van uw kind ook te bespreken met de (gym-)leerkracht van uw kind, of met de huisarts, consultatiebureau-arts, kinderarts en/of andere disciplines die uw kind (mede) behandelen. We overleggen hierover eerst met U. Ook doen we, zo nodig,  observaties thuis en op school, in de klas of tijdens de gymles. In de praktijk zijn ook andere diciplines werkzaam. Kijk hiervoor onder het kopje samenwerken

Home     Voor wie?     Wat doen we?     Samenwerken     Praktische info

Behandeling-_Behandeling.html-_Behandeling.htmlshapeimage_1_link_0

Overleg/samenwerken

Onderzoek-_Onderzoek.html-_Onderzoek.htmlshapeimage_2_link_0