Home     Voor wie?     Wat doen we?     Samenwerken     Praktische info

Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de zorgsector


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 

Bekijk hier het Privacyreglement.

 

In de AVG krijg je als burger meer rechten wanneer het gaat om te weten welke gegevens verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. Men krijgt de mogelijkheid hun gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Verwijzing-_Verwijzing.html-_Verwijzing.htmlblokje_1_link_0
Vergoeding/Tarieven -_Vergoeding_Tarieven.html-_Vergoeding_Tarieven.htmlblokje_2_link_0

Privacy

Links -_KNGF.html-_KNGF.htmlblokje_4_link_0
Fotos -_Fotos.html-_Fotos.htmlblokje_5_link_0